แป้บดิมคง

Posted on: Tue, 10/25/2005 - 16:40 By: dae

อะไรเ่อ่ย? วันนี้คุยกะไอ้ซันผ่าน msn แล้วมีพิมพ์ไปว่า "แป้บดิมคง"

ซันมันถามว่า แป้บ ดิม คง แปลว่าไร.....

อึ้งเลย....... ตอนมันถาม... เรายังไม่รู้ตัวเลยว่ามันถามเรื่องไร.... เพราะจริง ๆ แล้วจะพิมพ์ว่า "แป้บ ดิ มึง" แต่ดันพิมพ์ มึงผิดเป็น มคง... ชิบหายเลยทีนี้ ไอ้ซันงงชิบ.....

Linux Library

Posted on: Thu, 10/06/2005 - 13:41 By: dae

the stupidity attemp

I have to set up something.. (linux box, kind of..) but there are some problems about shared library. I never understand nething of shared lib, except that it ends with .so. After a few googling around, here are some useful links.

http://www.tldp.org/HOWTO/Program-Library-HOWTO/shared-libraries.html http://www.visi.com/~barr/ldpath.html

Here are some new knowledges for me

  • shared libraries are stored in /usr/lib or /usr/local/lib with a few exception for the very important ones used while booting which are stored at /lib.
  • the number behind .so (e.g., libvorbis.so.3.0.1) is the major and minor version of the library. Usually, the actual file is fully qualified and symlinked to the less clarity name (e.g., libvorbis.so.3.0 and libvorbis.so.3 and libvorbis.so are symlinked to the libvorbis.so.3.0.1).

In Joy of a Touch of a Good Story

Posted on: Mon, 10/03/2005 - 19:09 By: dae

I always feel excited when experiencing a good story. A good story differs from person to person. I, myself, define a good story as ones that make me joy. Recursive definition, though, but it is the most correct definition. Anyway, the common of a good story is that it provides some good idea, some vista to which I never considered, a conspiracy that is hard to predict, blah blah blah. I love this, dunno why. Reading a good manga, playing FF series or other RPG with deep story, a nice novel, all of these make me happy. The recent one is The Moon is a Harsh Mistress. This is one of a good story. (I would not deny any PR money from ASK Media. Just finished it this morning. The concept propsed by Prof. de la Paz in the story is quite, well, in Aj. prabhas's words, ถูกจริต. The story is not quite complex as I expected but it is enough to keep me reading.

Fixing my Linux

Posted on: Thu, 09/29/2005 - 17:40 By: dae

Somehow, I cannot startx. Strictly speacking, I can but the X cannot work properly. I can't get any keyboard input to work. Whenever I press any key, the screen just got refreshed and after I exit (via ctrl-alt-bksp), i got these error

expected keysym, got XF86_Switch_VT_1: line 8 of xfree86
expected keysym, got XF86_Switch_VT_1: line 8 of xfree86
expected keysym, got XF86_Switch_VT_2: line 11 of xfree86
expected keysym, got XF86_Switch_VT_3: line 14 of xfree86
expected keysym, got XF86_Switch_VT_4: line 17 of xfree86
expected keysym, got XF86_Switch_VT_5: line 20 of xfree86

The Future

Posted on: Thu, 09/29/2005 - 14:52 By: dae

I am afraid of future. Why? Because it is obscure. Of course, obscure also interesting. Yesterday I talked with Aj prabhas. about my future....

Solar System Scale [สมโภช ICRA]

Posted on: Sat, 09/24/2005 - 17:18 By: dae

วันนี้กดอ่าน slashdot ไปเรื่อย ๆ เจอ article How Would You Define a Planet? เลยไปกดอ่านเรื่อย ๆ ใน wikipedia เรื่อง scale ของ planet, orbit ต่าง ๆ ชอบ รูปเนี้ย Scale of planetary orbits ใน wikipedia แหละ ดูเห็นภาพชัดดี

ก็เลยนึกต่อไปถึงตอนที่ไปเมกา จำได้ว่าไป museum อันนึง ที่มัน present scale ของจักรวาล (นึกถึงไอ้เรื่อง The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ที่มันมีคำว่า Space is mind-boggling huge so that the human mind cannot comprehend) โดยมีลูกใหญ่กะลูกเล็กแล้วให้มองเทียบ ๆ กันไป.. คือแบบว่า ในห้องมันจะมีลูกกลม ๆ ใหญ่เหี้ย ๆ หนึ่งอัน... ใหญ่ประมาณ..... ไม่รู้ว่ะ ใหญ่ละกัน แล้วก็จะมี plate หลายๆ อันให้ดู บน plate ก็จะมี ลูกกลมเล็ก ๆ ประมาณปลายนิ้วก้อย แล้วก็เทียบให้ดูว่า "ถ้าก้อนใหญ่เป็น xxx ไอ้ก้อนเล็ก ๆ บน plate เนี้ย ก็จะเป็น yyy" เช่น ถ้า xxx เป็น solar system ก้อนเล็กก็จะเป็นขนาดของโลกเรา ไรเงี้ย (จำไม่ได้แล้ว) ก็เลยไป search ๆ ต่อ ก็เจอจนได้... มันชื่อ American Museum of Natural History ส่วน exhibition ที่เห็นนั่นอยู่ใน rose hall ลองกดดูเอาเองละกัน จำได้ว่าเป็น exhibition ที่ชอบมาก ๆ อันนึง.... งึม โง้ย อยากไปเที่ยว museum ดี ๆ

ภาษาอังกิดดาวไหนวะเนี่ย???

Posted on: Thu, 09/22/2005 - 11:57 By: dae

นั่นคือคำพูดของอาจารย์ที่ปรึกษาของกระผม T_T โดนดุว่า grammar ไหงมันผิดตั้งกะหัวประโยคยันท้ายประโยคเลย โอ้ย ๆ ๆ ๆ เหลืออีก 4 ชั่วโมงต้องส่งแล้ว.....

อ๊ากกกซ์ซ์ซ์ซ์ซ์ Fire burn house เอ้ย.. burn asss...

must <--- ใช้ผิดมาตลอด... แต่ดันใช้ must be ถูก... ทำไปได้ไงวะเนี่ย... must เป็น modal verb นะคร้่าบ จำใส่ใจไว้ดี ๆ

Embedded Subset font in PDF

Posted on: Sat, 09/17/2005 - 15:04 By: dae

Always struggle with that damned ieee requirement. embedded subset font... blah blah blah... Wonder what is the different between Nimbus and Times. Why nimbus? why time? Times and Times New...

Dear sun-san, resourceful as always, send me the link http://www.truetype.demon.co.uk/articles/times.htm check it..

anyway, pdfLatex usually solves all problem :p

Subscribe to