หมดแรง... วิสัยทัศน์ รมต. ICT

Posted on: Wed, 11/15/2006 - 15:23 By: dae

อ่านข่าวอันนึงไปแล้วหมดแรง ขอเลิกเขียนภาษาอังกิดหนึ่งข้อความ เพราะจะบ่น

รมต. ict คนใหม่.... ตอนอ่าน spec สมัยพึ่งมาเป็น รมต. ฟังดูดี เป็นถึง IEEE fellow

วันนี้ตาหวูดเอา Bangkok Post มาให้อ่าน เจอ "meet the press" ของอีตาคนนี้ไป.... หมดแรงเลย

With open source, there is no intellectual property. Anyone can use it and all your ideas become public domain. If nobody can make money from it, there will be no development and open source software quickly becomes outdated

Acrobat Inter Application Communication

Posted on: Wed, 11/15/2006 - 12:54 By: dae
Tags

Writing a latex document differs much from any other word processing program. It is just like writing a program. I feel much better when there is an IDE for a particular language I am using. Agreed, many can go without IDE. Take Mr. Wood, for example, he always babbling teases me and said that emacs or vi is the best. Well, not for me. Those editors are nice but that is not enough. Though emacs is easily extensible, I don't want to spend my time there. EditPlus is also nice, I used it to write latex for my master thesis but that is also not enough.

A Nice Visitor: strong emphasis on Analysis

Posted on: Fri, 11/03/2006 - 15:58 By: dae

Today, Dr. Rene Vestergaard, from JAIST, gave us a visit. In the morning, he presented an interesting yet easy to understand topic about Dynamic Nash Equilibrium.

The better part is that he ask us to present our work. Basically the same thing I wish my colleague would do. He also acted as a thesis committee, a very inquisitive one. That is very very good. He gave valuable advice. In summary, he concentrates on saying that you need to do what is in front of you. Don't look ahead but try very hard to know what you are doing.

Genealogy

Posted on: Thu, 11/02/2006 - 21:44 By: dae

Mr. Peam thinks that taking a Dept. of Math Course "Modern Geometry" is a nice idea and he succeed in convincing me. Today we met the instructor, Dr. Nataphan. From browsing in the web, other two faculties in the Math Dept. that also do geometry are Dr. Wacharin & Dr. Phichet. Dr. Wacharin turns out to be a friend of our Master and Dr. Phichet is also an alumnus of UIUC. After browsing Dr. Phichet's page, there is a link to a mathematical genealogy.

Damn Pantip Shop

Posted on: Mon, 10/30/2006 - 19:03 By: dae

OK, my last entry about the Kingston ram that does not works was not finished. On the next Monday, Mr. Mai went to Pantip to claim the bad Ram. What they did is that they return the very first RAM we have got, the bad one that we claimed on the buying day. That is totally unacceptable. Mr. Chang suddenly call the support center and they promised something. OK, that's fine. On the next day, we went to the shop to re-claim, for the third time the ram. The claiming process took fucking long time. Their technician tried so hard to make the ram usable.

Adding a colour to VIM

Posted on: Thu, 10/19/2006 - 17:27 By: dae

I occasionally use a machine where VIM syntax hightlight is not turned on.

To turn it on. Try adding a .vimrc file which a following line

syntax on

That's all.

System-wide rc file for FreeBSD can be found at /usr/share/vim/vimrc

Thanks โบมุ โบมุ for this knowledge

DComputer Rules, Some Kingston Rule

Posted on: Thu, 10/19/2006 - 17:23 By: dae

Mr. Peam think that having a new machine is better for his life. I personally strongly agree with that since his current rig is almost five years old. We (I, Chang, Peam & Fu) went to Pantip and bought a new one. The spec is OK. He aimed for a Core 2 Duo machine. However, he insisted that everything should be as cheap as possible so he went for an MSI mainboard with Kingston Ram.

Rejoice! ICRA deadline has passed, ROBIO accepted

Posted on: Mon, 09/18/2006 - 16:37 By: dae

Ok. It's time for celebration, even though somewhere deep inside me still said no. ICRA deadline has passed. You could guess so from my last entry. Today gonna be all day gaming frenzy. Moreover, ROBIO just announce its acceptance. My two papers got accepted. Good news. Hope that my ICRA pass the threshold also.

Anyway, today wc3 playlist are

Heroes Line War NOTD: Aftermath Jurassic Park Resident Evil: Apocalypse

Enough chatting, I am going to create the game. :D

OpenVPN + NAT + PvPGN = DotA from home :D

Posted on: Sun, 09/17/2006 - 00:15 By: dae
Tags

UPDATED!!! More recent summarize and route setting can be found here.

The situation is that, our lab network is behind firewall, only a few ports/protocol are permitted. In fact, the entire network in CU has a firewall. Moreover, our network is sectioned such that ppl in the different rooms will be under different subnet. Hence, LAN game is not possible.

Season Change

Posted on: Sun, 09/10/2006 - 17:01 By: dae

I had not had a visit to a cinema for almost two months because of series of both fortunate and unfortunate reasons. Yesterday is a good day for one visit but the entire box office does not display any interesting movie to me. I hate a scary movie, feel like I lost money for nothing. So the most viable choice is Season Change (in Thai: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย). I normally dislike Thai movie. I had tried some long time ago but usually it turned out bad. Most comedy one ain't comedy enough and the other ain't worth mention.

Subscribe to