รายการเมืองไทยรายสัปดาห์โดนยุบ!!!!

Posted on: Fri, 09/16/2005 - 00:49 By: dae

ระยำ Max... รายการโดนยุบ... สงสัยด่ารัฐบาลมากเกินไป นี่มันเกินไปแล้ว เกลียดจริง แค่นี้ก็ต้องยุบ รัฐบาลมันคงหาความดีไม่ได้แล้วล่ะ

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9480000126300