ติดตั้ง coderally ไม่ได้อะครับ

Posted on: Sat, 11/13/2010 - 01:07 By: u51npr

อาจารย์ช่วยสอนวิธีติดตั้งหน่อยสิครับ T T ลงไม่เป็น