ดรูปาลลลลลล อีกครั้ง....

Posted on: Tue, 08/30/2005 - 13:50 By: dae

test test test I am testing Markdown syntax

emphasis strong em

หลังจากลองใช้ drupal แล้ว theme kubrik นี่เนียนสุด แต่ว่าใช้กะภาษาไทยไม่ค่อยได้ต้องแก้นิด ๆ หน่อย ๆ

การแก้ไข theme kubrik .node (line 206) ให้ใช้ font tahoma ซะ แล้ว justify พอใช้กะ tahoma แล้วสระลอยเจ๊ง (ใน IE ไม่เป็น.. อึมอึมอึม สาวก firefox ว่าไง?) .textarea (line 385) ใช้ couria นี่ตายเลย ภาษาไทยระยำมาก เปลี่ยนซะ table (line 555) letter-spacing ไม่ต้องใส่ ใส่แล้วเจ๊ง

mod_rewrite ลืมไปว่า host นี้เป็น virtual host ใน apache เวลาจะแก้ AllowOverride ต้องไปใส่ไว้ในส่วน virtualhost (ถ้าใส่ในส่วนธรรมดามันไม่ apply)

Markdown module เวลา add module เข้าไปใน drupal มันจะจับไว้หลัง filter auto line break ซึ่งจริง ๆ แล้ว Markdown มันต้องรันก่อนที่จะทำ auto line break ไม่งั้นเจ๊งเลย เข้าไปแก้ใน admin -> input format

timezone problem Drupal timezone problem http://drupal.org/node/20927 QUOT from drupal site

Timezone is a known issue. There are some open in Drupal bug track I believe. Killes proposed one patch as a solution. Timezone issues are complicated. I would suggest you go through the bug tracker/feature requests and then comment appropriately there.

แม่งรู้ปัญหาแต่ยังไม่ยอมแก้กัน... there is a lots of problem in archive.module. First, archive does not correctly query the database, check http://drupal.org/node/8287 for the remedy. This is easy problem. Next, the calendar itself is bogus, It seems that nobody fix that yet, เหนื่อยตูอีก.... ต้องมานั่งอ่าน code แม่ม... I guess that drupal store local time in the database. well, at least it does for my web, http://blog.cp-24.com, but the calendar block uses mktime(0, 0, 0, $month, $day, $year) + $user->timezone;. I think this is not correct so i modified it to gmmktime(0, 0, 0, $month, $day, $year) + $user->timezone - date('Z');. Well, i just use GMT time, add user time and minus the local time. That should fix the problem. For those who needs a patch, sorry, i am too lazy. You just edit the archive_calendar function http://drupaldocs.org/api/4.6/function/archive_calendar, change mktime to gmmktime and add - date('Z') after any + $user->timezone$. That should solve the problem... โอยเหนื่อยจิ๊บ....