อยากได้ slide ที่อาจารย์สอนในห้องคะ

Posted on: Mon, 12/29/2008 - 13:01 By: Anonymous (not verified)

อาจารย์ อยากได้ slide ที่อาจารย์สอนอะคะ

up ให้หน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ ><