งานนิทรรศ 15

Posted on: Tue, 11/25/2008 - 11:37 By: dae

ตารางเวลาออกแล้วนะครับ สามารถ download ได้จากหน้า web ของวิชา.

ใครไม่สะดวกในตารางเวลากรุณาติดต่อผมด่วน

สำหรับตารางที่ได้กำหนดไว้นะครับ

  1. กรุณามาที่ห้อง 319 ก่อนเวลา 8.30น.
  2. ให้ไปลงชื่อกับรุ่นพี่ ป. โท ป. เอก ที่คุม ห้องอยู่ (ถ้าบังเอิญไม่มีใครอยู่เลยให้ลองมาหาที่ชั้น 20 ตึก 4)
  3. ให้สิทธิขาดกับรุ่นพี่ในการกำหนดหน้าที่ของคุณในวันนั้น

มีข้อสงสัยตรงไหนให้ post ไว้ที่นี่เลยครับ