Civilization 4

ช่วงนี้นั่งกด Civ4 อยู่นานทีเดียว เกมบ้าไรไม่รู้โคตรจะ addictive
มีรูปที่ compare civ1 - civ4 ให้ดู โอ… ท่านคานธี…

เพลงก็เพราะ ตัว gameplay ก็เจ๋งสัด ๆ เฮ่อ.. เมื่อไรจะได้กลับบ้านไปกดต่อว้า

Fixing Xanga's weird rss feed

Finally, I killed all my laziness in updating the planet. By the virtue of Michael Greene script that adds correct to rss feed of xanga (still don’t know why they use this weird format). The script can be found in here. However, xanga had fixed their malformed “ tag already so you have to comment out these two lines in the original Greene’s code

I am protanomaly...

Peam just finish his version of street fighter puzzle and I while i was playing with him, I had problem detecting a yellow gem from a green gem. I can detect, but hardly. I have to adjust the color value of the gem a bit so that I can clearly distinguish green from yellow. That is quite strange coz other guys in the lab can tell which one is green or yellow very easily.

So I took Ishihara Test, and it turned out that I am a color blind :O. Furthur investigation at wikipedia reveals that I am a kind of protanopic, i.e., having problem with the red color (so that I have a problem telling yellow and green apart). On the Ishihara test, i pass 4 out of 6. I cannot answer the number in the bottom test. Well, there are two kinds of protanopic, protanomaly and protanopia. The first one is anomaly, i.e., lesser sensitivity to the red color (both saturation and brightness) while the other is completely red defunct. I am protanomaly (the web said that it is about 1% of male population for white ppl.) Most color blind people is Deuteranomaly, green-weekness.

Queuing System

ช่วงนี้ต้องทำงานเกี่ยวกะระบบ queue ก็เลยต้องหาอ่านนู่นอ่านนี่ ด้วยอาศัยที่ไม่เคยสนใจเรื่อง IE เท่าไร Operation Research ไม่เคยแตะ พออ่นา ๆ ไปก็จะเจอตัวย่อประมาณ D/M/1 หรือ M/M/4/-/\infty อะไรทำนองเนี้ย ก็เลยต้องไปไล่ ๆ search ดู ก็เลยเจอนี่…

Kendall Classification of Queuing Systems

แป้บดิมคง

อะไรเ่อ่ย? วันนี้คุยกะไอ้ซันผ่าน msn แล้วมีพิมพ์ไปว่า “แป้บดิมคง”

ซันมันถามว่า แป้บ ดิม คง แปลว่าไร…..

อึ้งเลย……. ตอนมันถาม… เรายังไม่รู้ตัวเลยว่ามันถามเรื่องไร…. เพราะจริง ๆ แล้วจะพิมพ์ว่า “แป้บ ดิ มึง” แต่ดันพิมพ์ มึงผิดเป็น มคง… ชิบหายเลยทีนี้ ไอ้ซันงงชิบ…..

Quote of the day of our teacher…..

โอร่า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

Linux Library

the stupidity attemp

I have to set up something.. (linux box, kind of..) but there are some problems about shared library. I never understand nething of shared lib, except that it ends with .so. After a few googling around, here are some useful links.

Here are some new knowledges for me

  • shared libraries are stored in /usr/lib or /usr/local/lib with a few exception for the very important ones used while booting which are stored at /lib.
  • the number behind .so (e.g., libvorbis.so.3.0.1) is the major and minor version of the library. Usually, the actual file is fully qualified and symlinked to the less clarity name (e.g., libvorbis.so.3.0 and libvorbis.so.3 and libvorbis.so are symlinked to the libvorbis.so.3.0.1).

In Joy of a Touch of a Good Story

I always feel excited when experiencing a good story. A good story differs from person to person. I, myself, define a good story as ones that make me joy. Recursive definition, though, but it is the most correct definition. Anyway, the common of a good story is that it provides some good idea, some vista to which I never considered, a conspiracy that is hard to predict, blah blah blah. I love this, dunno why. Reading a good manga, playing FF series or other RPG with deep story, a nice novel, all of these make me happy. The recent one is The Moon is a Harsh Mistress. This is one of a good story. (I would not deny any PR money from ASK Media. Just finished it this morning. The concept propsed by Prof. de la Paz in the story is quite, well, in Aj. prabhas’s words, ถูกจริต. The story is not quite complex as I expected but it is enough to keep me reading.

In response to Digital Death Blog

I got 94 - -“


My computer geek score is greater than 94% of all people in the world! How do you compare? Click here to find out!

Fixing my Linux

Somehow, I cannot startx. Strictly speacking, I can but the X cannot work properly. I can’t get any keyboard input to work. Whenever I press any key, the screen just got refreshed and after I exit (via ctrl-alt-bksp), i got these error

expected keysym, got XF86_Switch_VT_1: line 8 of xfree86
expected keysym, got XF86_Switch_VT_1: line 8 of xfree86
expected keysym, got XF86_Switch_VT_2: line 11 of xfree86
expected keysym, got XF86_Switch_VT_3: line 14 of xfree86
expected keysym, got XF86_Switch_VT_4: line 17 of xfree86
expected keysym, got XF86_Switch_VT_5: line 20 of xfree86

Pages

Syndicate

Subscribe to Syndicate
Subscribe to Nattee Niparnan RSS
© 2014 Nattee Niparnan. Drupal theme by Kiwi Themes.